8η Διημερίδα + Έκθεση “Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας”

Have Fun

8η Διημερίδα + Έκθεση “Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας”

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη της οργάνωσης promotion και κατασκευής εκθεσιακών περιπτέρων τις παρακάτω εταιρείες:

– ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε.
– ROCHE
– VALEANT